Integritetspolicy

Forsbergs Fritidscenter AB

Varför integritetspolicy?

I tider där det digitala är en sådan stor del av mångas liv är det viktigt att ta den personliga integriteten på allvar. Vi lämnar lätt ifrån oss uppgifterna för att ta del av olika tjänster, antingen på internetsidor, appar eller andra sätt. Det är därför av största vikt för oss, Forsbergs Fritidscenter AB, att du som kund har fullt förtroende för att vi gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter. För oss är inte personuppgifter en handelsvara – det är ett förtroende.

I denna policy försöker vi beskriva så tydligt som möjligt på vilka sätt vi behandlar dem. Vi använder oss ofta av ett formellt språk men försöker så ofta som möjligt att förenkla. Är det otydligt vill vi gärna höra detta, tveka därför inte att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

Forsbergs Fritidscenter AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in om dig i samband med köp, offertförfrågan eller andra sammanhang då du är i kontakt med oss.

Våra kontaktuppgifter är finner Ni på denna hemsida.

Definitioner

Personuppgiftsansvarig (PUA)

Betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av Personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde (PUB)

Betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgifter (PU)

Betyder all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk nu levande person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt. Detta kan vara via tex namn, personnummer, bild m.m.

Behandling

Betyder en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Känsliga personuppgifter

Som personuppgifter som kan orsaka skada eller särskilda bekymmer för den registrerade om de avslöjas. Exempel på sådana uppgifter är: Särskilda kategorier av personuppgifter (enligt definition nedan), kreditkortsnummer och annan ekonomisk information om den registrerade, personnummer och lokaliseringsuppgifter.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Betyder personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk tro eller medlemskap i fackförening, och Behandling av genetiska data eller biometriska data i avsikt att unikt identifiera en fysisk person, uppgifter beträffande hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Dina uppgifter

Nedan listar vilka av dina personuppgifter vi kan behandla. Vi beskriver även varför, hur länge samt av vilket skäl.

Nyhetsbrev

Vad – Namn och e-post
Skäl – Marknadsföring
Lagligt stöd – Samtycke
Hur länge – Så länge du är intresserad

Kundsystem

Vad – Namn, adress, telefonnummer, e- post, personnr
Skäl – Kunna skapa och administrera kundavtal
Lagligt stöd – Fullgörande av avtal
Hur länge – Max 11 år, därefter automatisk radering

Mail

Vad – Namn, adress, telefonnummer, e- post, personnr
Skäl – Kunna skapa och administrera kundavtal
Lagligt stöd – Fullgörande av avtal
Hur länge – Max 11 år, därefter automatisk radering

Ekonomisystem

Vad – Namn, adress, telefonnummer, e- post, personnr
Skäl – Order, faktura och Bokföring
Lagligt stöd – Bokföringslagen
Hur länge – Innevarande år plus 7 år

Telefonisystem

Vad – Telefonnummer
Skäl – Kommunicera med dig före, under och efter en affär
Lagligt stöd – Fullgörande av avtal
Hur länge – Max 1 år, därefter automatisk radering

Vad är skillnaderna i de skäl vi anger för lagligt stöd?

Vi anger ovan några olika skäl till varför vi behandlar dina uppgifter. Här försöker vi förklara skillnaden mellan dem

Fullgörande av avtal

I samband med att du gjort ett köp av oss ligger det ett ansvar på oss att leverera dessa produkter. För att klara av detta behöver vi en del personuppgifter från dig och vi behöver även lämna vidare dem till en del parter för att kunna leverera.

Bokföringslagen

För att vår redovisning och bokföring ska bli korrekt behöver vi spara en del information. Denna använder vi som verifikat i bokföringen.

Andra lagar än GDPR

Precis som bokföringslagen finns det andra lagar som kan ställa krav på oss att spara eller lämna vidare personuppgifter.

Samtycke

I samband med ditt köp, eller på annat sätt, har du samtyckt till att vi skickar nyhetsbrev och annan information till dig. Vår information kan komma både via vanlig postgång eller via digital väg. Ett samtycke kan du närsomhelst dra tillbaka. Hos oss gör du det enklast genom att avregistrera dig från de utskick vi gör. Då raderar vi de uppgifter som vi inte behöver av skäl som nämn enligt ovan.

Varför sparar vi dina uppgifter i 11 år i vårt kundsystem?

I en del fall har vi garanti som gäller i upp till 11 år. Därför måste vi spara dina uppgifter under hela denna period.

Vem litar vi på så mycket att vi vågar dela dina personuppgifter?

Ibland lämnar vi vidare dina personuppgifter. Detta kan göras flera olika skäl, nedan listar vi dessa. Ibland är de mottagande självständigt personuppgiftsansvariga (PUA), vilket innebär att de självständigt ansvarar för hur de vidare behandlar personuppgifterna. Andra gånger är de personuppgiftsbiträden (PUB) då är de via särskilda avtal bundna att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra villkor. Personuppgiftsbiträden och personuppgiftsansvariga parter hjälper oss att fullgöra avtalet med dig och att marknadsföra oss och våra tjänster och produkter. Vi lämnar endast vidare uppgifter om dig om det krävs av oss enligt lag, om du förut har lämnat ditt samtycke , fullgörande av våra åtagande (fullgörande av avtal) till dig, i informations- eller marknadsföringssyfte.

Myndigheter (ex skattemyndighet, statistiska centralbyrån m.m.)

Skäl – De skäl som myndighet har rätt att begära in
Lagligt stöd – Andra lagar än GDPR
Är de PUA eller PUB – PUA

Betalnings- och kreditkontrolls leverantörer (ex Klarna)

Skäl – Säkerställa betalningsförmåga
Lagligt stöd – Fullgörande av avtal
Är de PUA eller PUB – PUA

Transportörer (ex DHL eller PostNord)

Skäl – Kunna leverera dina varor
Lagligt stöd – Fullgörande av avtal
Är de PUA eller PUB – PUA

Nyhetsbrev

Skäl – Marknadsföring
Lagligt stöd – Samtycke
Är de PUA eller PUB – PUB

Mediabyråer eller reklambyråer

Skäl – Marknadsföring
Lagligt stöd – Samtycke
Är de PUA eller PUB – PUB

Websidan och andra IT- leverantörer

Skäl – Marknadsföring samt drift av it-system
Lagligt stöd – Fullgörande av avtal
Är de PUA eller PUB –

Tryckerier

Skäl – Marknadsföring
Lagligt stöd – Samtycke
Är de PUA eller PUB – PUB

Vid försäljning av bolaget

Skäl – För att kunna ge rättvis bild av vårt företag
Lagligt stöd – Andra lagar än GDPR
Är de PUA eller PUB – PUB

Registerutdrag

Forsbergs Fritidscenter AB arbetar hårt för att all data vi samlar in om dig ska var riktig. Om det finns felaktigheter i dina uppgifter kan du när som helst kontakta oss för att få den rättad. Önskar du få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig kan du även be om ett registerutdrag. Där redovisar vi hur vi behandlar dina uppgifter.

Radering

Vill du få dina uppgifter raderade kan du även begära det. Vi kommer då att radera samtliga av dina personuppgifter som inte krävs utifrån lagar som gäller före GDPR. Radering är ett väldigt kraftfullt verktyg för dig. Detta kan göra vår framtida kommunikation svår då det finns risk att information inte längre finns kvar.

Hur inhämtar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan vi få till oss på flera olika sätt. Det absolut vanligaste sättet är genom att du kontaktar oss i någon av våra kundcenter, besöker vår hemsida, skickar mail till oss och gör ett köp. Men ibland kan de även komma via andra kanaler, tex genom våra verktyg för analyser av vår hemsida.

Säkerhet

Vi skyddar samtliga med både tekniska och organisatoriska rutiner. Vi säkerställer att endast personal och partners med rätt behörighet har tillgång till dina uppgifter. Vi krypterar din information i de fall det är möjligt.

Dina personuppgifter lagras primärt i Sverige och EES-området. Genom till exempel Google Analytics överförs uppgifter rörande ditt besök på vår hemsida även till Google i USA i syfte att samla in webbstatistik, för vidare information se vår information om cookies ovan. Dina uppgifter lagras bara så länge som det krävs för att utföra våra tjänster (exempelvis fullgöra ett avtal med dig eller tillhandahålla nyhetsbrev) eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

Om dina uppgifter överförs till tredje land (exempelvis USA) säkerställer vi att någon av följande rättsliga säkerhetsåtgärder tillämpas: beslut om att ett land säkerställer en adekvat skyddsnivå, Privacy Shield mellan EU och USA, standardavtalsklausuler eller ditt samtycke. Uppgifter överförs aldrig till tredje land utan någon av dessa säkerhetsåtgärder.

 

Cookies

På Forsbergs Fritidscenters webbplatser används cookies för att samla in information automatiskt. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar i webbesökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen men även för att ge viss information till ägaren av webbplatsen. Denna webbplatspolicy beskriver vilken typ av cookies vi använder på webbplatsen, vad vårt syfte är med varje cookie, hur länge vi lagrar dem och hur du kan blockera eller radera cookies.

Vilka typer av cookies använder vi?

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en långvarig cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vad använder vi cookies till?

Vid besök på denna webbplats används automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Forsbergs Fritidscenter lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Forsbergs Fritidscenter använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla vår webbplats. Forsbergs Fritidscenter använder webbstatistiken för att förbättra våra tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna inom ramen för Forsbergs Fritidscenters verksamhet.

Forsbergs Fritidscenter samlar även in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Forsbergs Fritidscenters webbplatser:

  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc)
  • Information om vilken typ av enhet som besökare ansluter sig ifrån.
  • Operativsystem (Windows, IOS etc.)
  • Besökta sidor på Forsbergs Fritidscenter

Forsbergs Fritidscenter använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att (a) anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, (b) säkerställa att besökaren loggat in på Forsbergs Fritidscenters webbplats och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker och (c) för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig.

Långvariga cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Forsbergs Fritidscenter så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Forsbergs Fritidscenters webbplats samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Forsbergs Fritidscenters webbplats.

I tabellen nedan beskrivs vilka enskilda cookies som används på webbplatsen, syftet med användningen av cookien, vilken information cookien sparar, om det är en sessionscookie, långvarig cookie eller tredjepartscookie, hur länge cookien används samt om informationen i cookien delas till något annat företag eller organisation.

info@ffc.sereservdelar.hyssna@ffc.seservice.hyssna@ffc.se;service1.hyssna@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.hyssna@ffc.se
info.kalmar@ffc.se reservdelar.kalmar@ffc.seservice.kalmar@ffc.seforsaljning.kalmar@ffc.se
info.karlstad@ffc.sereservdelar.karlstad@ffc.seservice.karlstad@ffc.seforsaljning.karlstad@ffc.se
info.linkoping@ffc.sereservdelar.linkoping@ffc.seservice.linkoping@ffc.seforsaljning.linkoping@ffc.se
info.borlange@ffc.sereservdelar.borlange@ffc.seservice.borlange@ffc.seforsaljning.borlange@ffc.se
info.stockholm@ffc.sereservdelar.stockholm@ffc.seservice.stockholm@ffc.seforsaljning.stockholm@ffc.se
info.bjuv@ffc.se reservdelar.bjuv@ffc.seservice.bjuv@ffc.seforsaljning.bjuv@ffc.se
info.hyssna@ffc.sereservdelar.hyssna@ffc.seservice.hyssna@ffc.seforsaljning.hyssna@ffc.se