beyol

Solid garanti fritid

För din trygghets skull är våra husbilar och husvagnar paketerade med en garantiförsäkring från SOLID. Vid köp av ny och begagnad husbil eller husvagn bjuder Forsbergs Fritidscenter på 1 års fri garantiförsäkring*.

Garantin kan lämnas för fordon som uppfyller följande förutsättningar:

 • Fordonet får vara högst 12 år gammal räknat från fordonets tillverkningsår och körd högst 15 000 mil.
 • Fordonet ska ha genomgått ett funktionstest och eventuella anmärkningar skall vara åtgärdade.
 • Fordonet har en uppdaterad ifylld servicebok.

Fördelar för dig som kund:

 • Trygghet – Alltid kontrollerad och genomgången bil
 • Hjälp på vägen – Tydligt med vad som behövs i form av service och underhåll
 • Extra garanti – Möjlighet till förlängd garanti kan köpas till

Kostnad

Objekt Varaktighet Kundens pris
Beg husvagn 12 mån 0 kr
24 mån 1 500 kr
36 mån 3 000 kr
Beg husbil 12 mån 0 kr
24 mån 2000
36 mån 4000
Ny husbil 60 mån 6 250 kr

Villkor

Garantins giltighet

Garantin gäller för maximalt 1500 mil per garantiår. Garantin upphör att gälla vid garantitidens utgång. Garantin är personlig och överlåts inte till ny ägare vid försäljning.

Var garantin gäller

Garantin gäller för skador som inträffar i EU/EES. Garantin ersätter skador upp till 20 000 kr per skada.

Omfattning

Garantin omfattar reparation av fel på följande specificerade delar inklusive arbete:

Husbil
– airbagmodul, bromsförstärkare, generator, momentomvandlare, AC kompressor, motorns invändiga delar, motorstyrenhet, oljekylare, servopump, startmotor, viskokoppling, växellådans invändiga delar och länkage.
I bodelen ingår dessutom följande delar om de är fast monterade:
– cirkulationspump, frys, gasolregulator, kontrollpanel, kylskåp, spis, toalett, ugn, micro, varmvattenberedare, värmeenhet samt AC.

Husvagn
Följande fast/originalmonterade delar ingår:
cirkulationspump, frys, gasolregulator, kontrollpanel, kylskåp, spis, toalett, ugn, micro, varmvattenberedare, värmeenhet, stabiliserings/antisladdsystem samt AC.

Garantin omfattar inte:

– kablar, dioder, displayer, lampor (även xenonutrustning), slangar, rör, batteri, brott på värmeslingor, stötdämpare, mobila delar såsom fjärrkontroller och motsvarande, felmonterade delar, eftermonterad utrustning, ljud- och bildutrustning, delar som är del av service och slitagedelar som tex lager, remmar, bromsskivor, bromsbelägg, däck/drivmatta, gummidetaljer, packningar och liknande.

Med ljud- och bildutrustning avses utrustning som återger ljud och bild såsom bilstereo, cd-spelare och annan underhållningsutrustning samt navigations- och kommunikationsutrustning..

En förutsättning är att fel på ovanstående komponenter inte begränsas enligt något av garantins övriga villkor.

Ersättning lämnas inte för:

 • skada som orsakats av köld, väta, vatten eller korrosion
 • skada som orsakats av brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse, bristande underhåll, läckage, manipulerad mätarställning eller annan yttre påverkan
 • fel av ringa betydelse
 • kostnader för undersökning och demontering samt återmontering efter undersökning och demontering när skadan inte ersätts av garantin
 • förlorad arbetsförtjänst i samband med skada, bärgning, hyrbil, taxi och liknande
 • följdskador som orsakats av att bilen framförts med ett fel. Följdskada som ej varit möjlig att undvika ersätts dock om ursprungsfelet är ersättningsbart enligt garantivillkoret
 • definierade och fastställda seriefel
 • kostnad för förbättring eller förändring av fordonet i samband med reparation
 • skada som uppstår när fordonet används vid tävling, träning för sådan tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former samt vid terrängkörning
 • skada som ska ersättas enligt lag, annan garanti eller annat åtagande eller för skada som omfattas av tillverkares emissionsansvar eller tillverkares eller annans förlängda åtagande för felande komponenter
 • i det fall bilen har en gällande maskinskadeförsäkring – fel som förelåg vid försäljningstillfället
 • bilar som används i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, utryckning, budbil och liknande yrkesmässig trafik
 • de första 500 kr av en reparation som omfattas av garantin

Service

För att garantin skall gälla krävs vidare att underhåll och service gjorts enligt fabrikantens anvisningar samt att underhåll och service är fackmannamässigt utförd och dokumenterat i fordonets servicebok. Serviceboken skall på begäran visas upp för SOLID Försäkringar. För att garantin ska gälla skall service under garantitiden utföras av företaget där fordonet köpts eller av denna anvisad verkstad. I annat fall gäller inte garantin.
Garantin är ett komplement och begränsar inte rättigheter enligt svensk lag.

Garantier kan endast tecknas vid köptillfället och inte i efterhand.

info@forsbergsfritidscenter.sereservdelar@forsbergsfritidscenter.seservice.hyssna@forsbergsfritidscenter.se;service1.hyssna@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.hyssna@forsbergsfritidscenter.se
kalmar@forsbergsfritidscenter.sebutiken.kalmar@forsbergsfritidscenter.seservice.kalmar@forsbergsfritidscenter.sekalmar@forsbergsfritidscenter.se
karlstad@forsbergsfritidscenter.sereserv.karlstad@forsbergsfritidscenter.sereserv.karlstad@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.karlstad@forsbergsfritidscenter.se
mantorp@forsbergsfritidscenter.sereserv.mantorp@forsbergsfritidscenter.seservice.mantorp@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.mantorp@forsbergsfritidscenter.se
borlange@forsbergsfritidscenter.sereserv.borlange@forsbergsfritidscenter.seservice.borlange@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.borlange@forsbergsfritidscenter.se
stockholm@forsbergsfritidscenter.sereserv.stockholm@forsbergsfritidscenter.seservice.stockholm@forsbergsfritidscenter.sestockholm@forsbergsfritidscenter.se
forsaljning.bjuv@forsbergsfritidscenter.sereserv.bjuv@forsbergsfritidscenter.seservice.bjuv@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.bjuv@forsbergsfritidscenter.se
info@forsbergsfritidscenter.sereservdelar@forsbergsfritidscenter.seservice.hyssna@forsbergsfritidscenter.se;service1.hyssna@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.hyssna@forsbergsfritidscenter.se