Integritetspolicy

Forsbergs Fritidscenter kundklubb

Hur behandlar vi dina personuppgifter

Forsbergs Fritidscenter AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter för Forsbergs Fritidscenter AB:s kundklubb. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, även så kallad GDPR.

Denna text beskriver endast hur vi behandlar personuppgifter för dig i samband med medlemskap i Forsbergs Fritidscenter AB:s kundklubb. Hur vi behandlar dina personuppgifter som kund, leverantör, partner eller på annat sätt intressent behandlas inte i denna text.

Genom ditt medlemskap i Forsbergs Fritidscenter AB:s kundklubb behandlar vi dina personuppgifter. Medlemsregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat, antingen digitalt eller via inskickad blankett. Personuppgifterna används för administration av medlemskapet, information, marknadsföring av Forsbergs Fritidscenter AB:s varor och tjänster, profilering (dvs. en analys av dig som kund för att kommunicera med dig på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Det finns ingen möjlighet att vara medlem Forsbergs Fritidscenter AB:s kundklubb om man inte godtar denna behandling av personuppgifter.

Forsbergs Fritidscenter AB:s vill gärna använda e-post, direktutskick eller SMS i vår kommunikation med dig som kund. Genom att du har kryssat i rutorna i anmälningsformuläret om att bli medlem Forsbergs Fritidscenter AB:s kundklubb har du samtidigt samtyckt till att dina personuppgifter används för detta ändamål.

Dina uppgifter kan komma att delas med så personuppgiftsbiträden som hjälper oss med vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in i enlighet med våra instruktioner. Vi har skriftliga avtal med samtliga av våra personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för dina personuppgifter på samma sätt som vi själva.

Personuppgiftsbiträden hjälper oss med tjänster för utskick av mail, postade direktutskick, SMS, sociala medier, mediebyråer och reklambyråer.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med företag, organisationer och myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga. De självständigt personuppgiftsansvariga vi delar dina uppgifter med kan vara

  • Myndigheter (t.ex. skatteverket, statistiska centralbyrån m.fl)
  • Företag som hjälper oss med logistiktjänster (tex utskick av postade direktutskick eller annan transport)
  • Företag som erbjuder betallösningar och kreditkontrollslösningar (banker, kortleverantörer och andra betaltjänster, leverantörer för kreditkontroll).

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Dina uppgifter sparas under den tid du är medlem i Forsbergs Fritidscenter AB:s kundklubb. Samtliga personuppgifter som du lämnat raderas i samband med att medlemskapet upphör, oavsett vilken part som initierar avslutet.

Rätt att begära information/rätt att bli raderad

Vill du veta vilka personuppgifter Forsbergs Fritidscenter AB kundklubb behandlar om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att få dina uppgifter rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. En sådan begäran innebär samtidigt ett utträde ut Forsbergs Fritidscenter AB:s kundklubb.

För mer information, kontakta: kundtjänst@ffc.se

info@ffc.sereservdelar.hyssna@ffc.seservice.hyssna@ffc.se;service1.hyssna@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.hyssna@ffc.se
info.kalmar@ffc.se reservdelar.kalmar@ffc.seservice.kalmar@ffc.seforsaljning.kalmar@ffc.se
info.karlstad@ffc.sereservdelar.karlstad@ffc.seservice.karlstad@ffc.seforsaljning.karlstad@ffc.se
info.linkoping@ffc.sereservdelar.linkoping@ffc.seservice.linkoping@ffc.seforsaljning.linkoping@ffc.se
info.borlange@ffc.sereservdelar.borlange@ffc.seservice.borlange@ffc.seforsaljning.borlange@ffc.se
info.stockholm@ffc.sereservdelar.stockholm@ffc.seservice.stockholm@ffc.seforsaljning.stockholm@ffc.se
info.bjuv@ffc.se reservdelar.bjuv@ffc.seservice.bjuv@ffc.seforsaljning.bjuv@ffc.se
info.hyssna@ffc.sereservdelar.hyssna@ffc.seservice.hyssna@ffc.seforsaljning.hyssna@ffc.se