beyol

Husbilskampen

Forsbergs Fritidscenter står bakom HRF och Husbilskampen.

Som Sveriges största husbilsåterförsäljare vill vi vara med och påverka beslutsfattare för att husbilen ska få en mer rättvis och proportionerlig beskattning.

Husbilen är ett av de populäraste fritidsfordonen i Sverige, intresset och efterfrågan har ökat kraftigt de senaste åren. En husbil är inte bara ett transportmedel, för många av våra kunder är husbilsägandet förknippat med frihet, fantastiska upplevelser och stor livsglädje. Husbilen är dessutom, i jämförelse med andra semesterformer, ett av de minst klimatpåverkande alternativen (På Väg – Nummer 2/2018).

Forsbergs Fritidscenter stödjer genom vårt medlemskap i HRF (Husvagnsbranschens Riksförbund) Husbilskampen. Husbilskampen syftar till att förändra beräkningsmodellen för skatteuttag på husbil. HRF:s krav är att Skatteverket tillsammans med Transportstyrelsen ges i uppdrag av Finansdepartementet att revidera dagens beräkningsmodell, till att motsvara husbilens verkliga klimatpåverkan och faktiska omständigheter – det vill säga att en husbil primärt nyttjas till boende. Och att den genomsnittliga körsträckan endast är 688 mil per år (1217 mil för Personbil klass I) (enligt TRAFA) samt att Finansdepartementet anpassar lagstiftningen för fordonsbeskattning av personbil klass II utifrån de omständigheterna.

Den nya beräkningsmodellen är i dagsläget endast ett förslag, går förslaget igenom så gäller det för nytillverkade fordon tagna i trafik from. 1 september 2019.

Forsbergs Fritidscenter var även med på politikermöte i Jönköping den 11/3, läs mer om det här

Läs mer om Husbilskampen:

Detta är husbilskampen

Försiktighetsåtgärd

Till dig som ska besöka Forsbergs

Med anledning av coronaviruset är vi extra försiktiga just nu. Har du till exempel hosta, snuva, feber eller allmän sjukdomskänsla – kontakta vår personal innan du besöker något av våra center. Det gäller givetvis också om du nyligen varit i något av de hårdast drabbade länderna.

info@forsbergsfritidscenter.sereservdelar@forsbergsfritidscenter.seservice.hyssna@forsbergsfritidscenter.se;service1.hyssna@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.hyssna@forsbergsfritidscenter.se
kalmar@forsbergsfritidscenter.sebutiken.kalmar@forsbergsfritidscenter.seservice.kalmar@forsbergsfritidscenter.sekalmar@forsbergsfritidscenter.se
karlstad@forsbergsfritidscenter.sereserv.karlstad@forsbergsfritidscenter.sereserv.karlstad@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.karlstad@forsbergsfritidscenter.se
mantorp@forsbergsfritidscenter.sereserv.mantorp@forsbergsfritidscenter.seservice.mantorp@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.mantorp@forsbergsfritidscenter.se
borlange@forsbergsfritidscenter.sereserv.borlange@forsbergsfritidscenter.seservice.borlange@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.borlange@forsbergsfritidscenter.se
stockholm@forsbergsfritidscenter.sereserv.stockholm@forsbergsfritidscenter.seservice.stockholm@forsbergsfritidscenter.sestockholm@forsbergsfritidscenter.se
forsaljning.bjuv@forsbergsfritidscenter.sereserv.bjuv@forsbergsfritidscenter.seservice.bjuv@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.bjuv@forsbergsfritidscenter.se
info@forsbergsfritidscenter.sereservdelar@forsbergsfritidscenter.seservice.hyssna@forsbergsfritidscenter.se;service1.hyssna@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.hyssna@forsbergsfritidscenter.se